قابل توجه کلیه همکاران محترم در آژانس های مسافرتی

همکارانی که علاقه مند به داشتن بیمه درمان تکمیلی هسنتد  فرم مشخصات  را تکمیل کرده و برای شرکت همراهان سفر ارسال تا از این خدمات استفاده نمایند.

لطفا قبل از ارسال مشخصات تعهدات بیمه گر  و شرایط عمومی بیمه درمان را ملاحظه فرمائید.

هزینه ماهانه هر نفر تا60 سال =545000ریال

هزینه ماهانه هر نفر تا 60 تا 70سال = 817500 ریال

هزینه ماهانه هر نفر 70سال به بالا = 1090000 ریال  می باشد.
تاريخ انتشار: پنج شنبه 1 تير 1396
تعداد بازدید: 845